Rezanie vodným lúčom

Rezacie zariadenie: CNC vodný lúč Aqua Cut 6001.W

Max rozmer rezania: 2000 x 6000 x 150 mm

Jednou z najväčších výhod rezania pomocou vodného lúča je možnosť rezania takmer všetkých dostupných materiálov. Keďže v mieste rezu nenastáva mechanické ani tepelné zaťaženie, je rezanie vodným lúčom vhodné aj pre také materiály ako sú sklo, drevo, plasty,...

 • Oceľ ( všetky druhy)
 • Kovy (všetky druhy)
 • Sklo
 • Keramické materiály
 • Drevo a drevené produkty (textit)
 • Gumené materiály, tesniace, izolačné
 • Papier, textil, kompozitné materiály, syntetické materiály
 • Stavebné materiály

Vplyv rezu na materiál:

 • Bez tepelných vplyvov na materiál (rezanie studenou vodou)
 • V deliacej ploche nevzniká napätie= absencia trhlín pri reze
 • Minimálny tlak na materiál – nenastáva kontakt s deliacou hlavou
 • Maximálne využitie plochy materiálu
 • Možnosť akéhokoľvek tvaru rezu

Podkladový materiál k rezu je možné definovať nákresom (pri jednoduchších požiadavkách na rez), vzorovým kusom alebo výkresom, pri digitálnej forme je z našej strany podpora formátov: .dvg, .dxf, .iges, .step.

Schéma obrábania abrazívnym vodným prúdom:

Schéma obrábania abrazívnym vodným prúdom:

 1. prívod vysokotlakovej vody
 2. vodná dýza
 3. zmiešavacia komora
 4. ochranný kryt
 5. odstrekujúca voda
 6. obrobok
 7. rošť
 8. voda v zbernej nádobe
 9. vyrezaný otvor v obrobku
 10. abrazívna - zmiešavacia tryska - dýza
 11. abrazív - granát, olivín, kremičitý piesok

Fotogaléria