Profil spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti je strojárska výroba a vývoj komponentov pre všetky odvetvia priemyslu.  Sme dodávateľom v oblasti opracovania, montáže a vývoja strojných celkov so zameraním na najvyššiu kvalitu a spokojnosť zákazníka. V súčasnosti naša spoločnosť spolupracuje so širokým spektrom firiem z rôznych výrobných odvetví. Schopnosť pružne reagovať na širokú škálu zákazníckych požiadaviek je primárne determinovaná využitím moderných postupov a technológií.

Vznik: 2003 (2009)
Obchodné meno: REVOL TT Consulting s.r.o.
Sídlo: Boleráz 610, 919 08 Boleráz
Prevádzka: Coburgova 84, 917 01 Trnava
Plocha výrobného závodu: cca 2000 m2
Stroje a zariadenie: 50
Počet zamestnancov: 42

Fotogaléria