Kvalita

KVALITA

Pri udržiavaní kvality sa riadime nasledujúcimi zásadami

  • vychádzame v ústrety prianiam zákazníka a plníme ich požiadavky poskytovaním kvalitných a včasných dodávok výrobkov
  • monitorovanie, meranie, hodnotenie efektívnosti a účinnosti procesov a analýza údajov sú prostriedky na neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality
  • výber dodávateľov ako vstupov je zárukou kvality výstupov
  • kontrolný systém je informačným zdrojom pre trvalé zlepšovanie a ochranou pred produkciou nekvality
  • preventívnou činnosťou zlepšujeme kvalitu činností, výrobkov a služieb
  • všetci sa svojou prácou podieľame na vytváraní dobrého mena našej firmy doma a v zahraničí. Kvalitní ľudia vytvárajú kvalitný systém, preto je vzdelávanie a školenie zamestnancov jednou z našich priorít.

Fotogaléria