Kontrola

Meranie

Kvalitu vyrábaných dielov zabezpečujeme:

  • Samokontrolou a náhodnou kontrolou v procese výroby
  • Kontrolou súčiastok po prijatí z kooperácií
  • Kontrolou súčiastok pred expedovaním

Počas procesu kontroly kvality jednotlivých dielov používame nasledovné meradlá:

  • Bežné dielenské meradlá (posuvné meradlá, mikrometre, dutinomery a iné)
  • Prístroj na meranie drsnosti povrchu
  • Prístroj na meranie tvrdosti materiálov
  • Prístroj na meranie hrúbky povlaku
  • Meranie kvality priľnavosti nástreku farby

2D odmeriavanie Digimar 817 CLM