Kariéra

REVOL TT Consulting s.r.o. je stabilná strojárska spoločnosť, ktorej cieľom je dosahovať zisk a ponúkať kvalitné tovary a služby. K naplneniu týchto cieľov hľadáme kvalitných a profesionálnych zamestnancov.

Ak máte záujem pracovať pre našu spoločnosť na obchodných, finančných, technických oddeleniach alebo na robotníckych pozíciách vo výrobe alebo v skladoch,  pošlite Vašu žiadosť spolu so životopisom na dole uvedenú korešpondenčnú adresu alebo e-mailovú adresu. Žiadosť by mala obsahovať záujem o konkrétne pracovné miesto a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vhodní kandidáti budú oslovení a pozvaní na osobný pohovor. Pri výbere sa zvažujú a hodnotia predovšetkým tieto oblasti:

  • dosiahnuté vzdelanie,
  • odborné schopnosti a skúsenosti na danú pracovnú pozíciu,
  • komunikačné schopnosti a spoločenské vystupovanie s ohľadom na pozíciu,
  • predpokladaná miera akceptovateľnosti daného kandidáta pracovným tímom,
  • seriózny záujem o pozíciu,
  • celkový dojem.

Väčšina pohovorov je vedená v slovenčine, ich súčasťou je niekedy, podľa požiadaviek pozície, aj krátka konverzácia v anglickom alebo v nemeckom jazyku. Ústne pohovory sa uskutočňujú v centrále REVOL TT Consulting s.r.o v Trnave.